Cultuur Talentprijs


De nominaties zijn bekend!

De drie genomineerden voor de tweejaarlijks CultuurTalentprijs Deventer zijn bekend! De nieuwe prijs voor veelbelovende Deventer kunstenaars. Vanuit de Deventer gemeenschap zijn 11 voordrachten ingezonden. Bij de beoordeling heeft de adviescommissie gelet op de artistieke ontwikkeling van de kunstenaars, de kwaliteit van het werk, en de culturele waarde van het werk voor de gemeente Deventer. Na rijp beraad heeft de commissie onderstaande kandidaten voor de prijs genomineerd.

Bart Koldewee – beeldend kunstenaar
Bastiaan van Vuuren (artiestennaam Bastian Benjamin) – componist/producer/filmmaker
Uitgeverij Petrichor – kunst & literatuur

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 4000 euro. De uitreiking zal in juni plaatsvinden. Meer lezen over de genomineerden.


Over de CultuurTalentprijs Deventer

Vijf lokale cultuurfondsen en Kunstcircuit Deventer lanceren de Cultuur Talentprijs Deventer, de opvolger van de bekende Deventer Aanmoedigingsprijs. Deze tweejaarlijkse stimuleringsprijs, ingesteld in 1985 door de toenmalige Culturele Raad, is in een geheel nieuwe jas gestoken. De Deventer Cultuur Club (DCC) was al in 2017 en 2019 de hoofdsponsor, nu zijn daar 4 fondsen bij gekomen.

Cultuurstad Deventer heeft maar liefst vijf fondsen die elk op eigen wijze juist de lokale culturele initiatieven ondersteunen: Deventer Cultuurclub, Jeannette Hollaarfonds, Rudolf H. Schmidtfonds, Stichting Erven Witteveen en Stichting Wesselings-Van Breemen. Zij hebben de handen ineengeslagen en de prijs verdubbeld van 2000 naar 4000 euro. Met de CultuurTalentprijs geven zij de komende jaren aanstormend professioneel talent een extra steuntje in de rug zich verder te ontwikkelen. De prijs kan worden toegekend aan een persoon, groep van personen of organisatie, afkomstig uit de gemeente Deventer. Met dit initiatief dragen de private fondsen gezamenlijk en structureel bij aan de groei van het culturele klimaat.

Kunstcircuit Deventer organiseert, ondersteunt de fondsen en stelt de adviescommissie samen die in het eerste kwartaal van jaar beslist over de nominaties en vervolgens de winnaar.

Voor meer informatie over de CultuurTalentprijs Deventer: www.kunstcircuit.nl