Geschiedenis

Het echtpaar Wesselings- van Breemen had van oudsher een bijzondere band met Deventer. Om ook na hun dood iets voor de stad te blijven betekenen, richtten zij in 1968 de Stichting Wesselings- van Breemen op.

De stichting ondersteunt culturele en maatschappelijke initiatieven in de gemeente Deventer, inclusief omliggende dorpen.

In 1989 is de stichting overgedragen aan de gemeente Deventer. Zij is verantwoordelijk voor de financiële administratie en het secretariaat. Het bestuur en de gemeente krijgen geen vergoeding voor hun inzet. De stichting heeft daardoor nagenoeg geen kosten en investeert de gehele bijdrage. Lees meer over het beleid van de stichting >>

Iedereen kan de stichting – en daarmee de inwoners van Deventer – iets nalaten. Je kunt de stichting benoemen als erfgenaam of een legaat opnemen in je testament.