Nalaten

Verrassende schenking voor Stichting Wesselings – van Breemen
De stichting heeft begin oktober 2021 € 240.000 ontvangen van echtpaar Jan en Hermien Kloosterboer.

Het bestuur van de Stichting WvB is verrast en blij met het legaat van echtpaar Kloosterboer Zij hebben vanuit hun liefde voor de cultuur volmondig voor deze bestemming gekozen. Er is een fonds op naam gecreëerd om hen te eren. Toekenning van de aanvragen die passen bij de voorkeur van Jan en Hermien zullen uit dit fonds betaald worden. De criteria zijn gelijk aan die van het oorspronkelijke fonds, aanvragen is mogelijk via de website.


 

 

V.l.n.r. Wim Thijssen – Taste of Jazz, Ineke Berends, nicht van het echtpaar Kloosterboer, Arjan Stam – Taste of Jazz, Ingrid van Bergenhenegouwen  -Stichting Wesselings- van Breemen, Anita van Lochem en John Vos – Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen. 17 oktober in Bibliotheek Deventer


Tijd om samen te vieren

Het is een ongekende en substantiële schenking. Om dit te vieren heeft het bestuur besloten een eerste schenking te doen, buiten de reguliere aanvragen om. Aan Taste of Jazz Deventer en De Muziekkoepel Nering Bögel in het Worpplantsoen. Op zondag 17 oktober 2021 zijn twee cheques ter waarde van € 5.000 uitgereikt bij de aanvang van Taste of Jazz in de bibliotheek aan de Stromarkt. Door het bestuur samen met Ineke Berends, nicht van het echtpaar Kloosterboer.

Drijver’s en Jazz
Ze staan bij velen bekend als een actief en betrokken echtpaar. Ze hebben zich jaren ingezet voor de Tennisvereniging Drijver’s TC. Niet alleen waren ze sportief maar ook gingen zij zich al snel buiten de baan inzetten. Jan was paraat als er technisch vakmanschap nodig was. Hermien was sociaal bijzonder actief.


Corry Kooistra oud-sceretaris van de club vertelt: “Jan en Hermien hadden het goed samen. Mooi om te zien dat ze ieder op hun eigen manier een bijdrage leverden aan de club. Jan was vooral de technische man. De kennis die hij bij de Gasunie opdeed kwam goed van pas bij al het werk rond het tennispark en clubhuis. Hermien was actief in de Bar- en Ontspanningskommissie. Ze maakte heerlijke lunches en lekkere hapjes tijdens de competitie en andere activiteiten. Ook was ze betrokken bij de leden en kwam regelmatig kijken bij de wedstrijden. Steevast namen Jan en Hermien deel aan de klaverjas- en jokeravonden.”  Jan maakte met veel toewijding ook maquettes van het toekomstige ontwerp van het clubterrein. “Toen er een nieuwe tribune gebouwd moest worden bij baan 1 werd dat de Kloosterboertribune.” In december 2020 overleed Jan op 84-jarige leeftijd. Hermien overleed drie maanden later in maart 2021.

Hun liefde voor muziek
Ze waren echte jazzliefhebbers dus bezochten ze ook regelmatig de jazzoptredens in de Fermerie aan het Muggeplein. En ook het North Sea Jazzfestival in Den Haag stond op hun lijstje. Hier in Deventer gingen ze regelmatig naar muziekoptredens buiten zoals de Muziekkoepel Nering Bögel in het Worpplantsoen.

Nicht Ineke Berends, executeur testamentair, kwam regelmatig op bezoek bij haar oom en tante. “Jan en Hermien kenden elkaar van school. Hij was na de oorlog in Deventer bij zijn grootouders komen wonen na het verlies van zijn ouders. Hermien groeide op in de Nieuwstraat. Haar vader had daar een kruidenierswinkel. Zij gingen op zeker moment samen dansen bij de Leeuwenkuil. In 1965 zijn ze getrouwd en in Eefde gaan wonen. Het was moeilijk om in die tijd een huis te vinden in Deventer. Daarna volgde een verhuizing naar de Platvoet in Deventer en na Jans pensionering betrokken ze een flat met zicht op de IJssel.”

Artikel in De Stentor 21-10-2021

 

Zelf nalaten aan culturele initiatieven?

Door de Stichting Wesselings- van Breemen op te nemen in je testament, kun je de stad en haar inwoners iets nalaten. Je kunt de stichting benoemen als erfgenaam of een legaat opnemen in je testament.

Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van je bezit, dat door middel van je testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als je de stichting in je testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat deze in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis.

Legaat
Een legaat is een bepaling in je testament die aangeeft dat je een vastgesteld bedrag of een bepaald goed nalaat aan een door jou gekozen persoon of organisatie.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.