Nalaten

Door de Stichting Wesselings- van Breemen op te nemen in je testament, kun je de stad en haar inwoners iets nalaten. Je kunt de stichting benoemen als erfgenaam of een legaat opnemen in je testament.

Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van je bezit, dat door middel van je testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als je de stichting in je testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat deze in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis.

Legaat
Een legaat is een bepaling in je testament die aangeeft dat je een vastgesteld bedrag of een bepaald goed nalaat aan een door jou gekozen persoon of organisatie.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.