Beleid rond belegging en uitkeringen

De schenking die het echtpaar Wesselings- van Breemen heeft gedaan, moest ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Deventer. Het stichtingsbestuur mag jaarlijks de opbrengst uit het belegde vermogen gebruiken voor toekenning en uitkering. De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Het bestuur is onafhankelijk en beslist over toekenning van de ondersteuning. Gemeente en bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Om het vermogen in stand te houden en jaarlijks uit te kunnen keren, is gekozen voor veilige beleggingsvormen. Waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  • voldoende rendement
  • eenvoud in beheer
  • geen risico’s van betekenis
  • hanteren van een lange beleggingshorizon.

De projecten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd moeten binnen een jaar uitgevoerd worden. De nadruk van de ondersteuning ligt in de inhoudelijke sfeer. De hoogte van bijdrage varieert. De richtlijn is tussen € 500 en € 1.500, -.

Heb je vragen? Neem contact op.

Voorbeelden van projecten die we ondersteunen zie link pagina uitkeringen link

Financiële verslaglegging

Jaarverslag 2022 St WvB
Jaarverslag 2021 St WvB
Jaarverslag 2020 St WvB
Jaarverslag 2019 St WvB