Grondleggers

Het echtpaar Wesselings- van Breemen had van oudsher een bijzondere band met Deventer. Zij wilden ook na hun dood iets voor de stad blijven betekenen en richtten in 1968 de Stichting Wesselings- van Breemen op. De stichting ondersteunt culturele maatschappelijke initiatieven in de gemeente Deventer, inclusief de omliggende dorpen. In 1989 is de stichting overgedragen aan de gemeente Deventer, die verantwoordelijk is voor de financiële administratie. Het bestuur is onafhankelijk in het beoordelen van de aanvragen en het toekennen van de ondersteuning.