Bestuur

Jan Henk van der Kolk (voorzitter)
Bernard Gildenmacher (secretaris)
Eric Roenhorst (penningmeester)
Ingrid van Bergenhenegouwen
Arnoud Drenth