Nalaten of schenken

Heb je een warm hart voor de cultuur in Deventer en wil je daar aan bijdragen in de vorm van een schenking? Jouw bijdrage is van harte welkom! Iedereen kan de stichting – en daarmee de inwoners van Deventer – iets nalaten. Je kunt de stichting benoemen als erfgenaam of een legaat opnemen in je testament.

Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van je bezit, dat door middel van je testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als je de stichting in je testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat deze in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis.

Legaat
Een legaat is een bepaling in je testament die aangeeft dat je een vastgesteld bedrag of een bepaald goed nalaat aan een door jou gekozen persoon of organisatie.