Kloosterboerfonds

Een bijzonder gebaar
Begin oktober 2021 ontving de voorzitter van de Stichting Wesselings – van Breemen een onverwacht bericht. Het echtpaar Jan en Hermien Kloosterboer heeft besloten de volledige nalatenschap te bestemmen voor de cultuur in Deventer. De Stichting ontving € 240.000. Dat was een geweldige verrassing! Hiermee kunnen we meer initiatieven en projecten inde gemeente ondersteunen.

Het Kloosterboerfonds
Met dit legaat heeft het echtpaar Kloosterboer vanuit hun liefde voor de cultuur volmondig voor deze bestemming gekozen. Er is een fonds op naam gecreëerd om hen te eren. Toekenning van de aanvragen die passen bij de voorkeur van Jan en Hermien zullen uit dit fonds betaald worden. De criteria zijn gelijk aan die van het oorspronkelijke fonds en aanvragen is mogelijk via hetzelfde formulier.

Foto

V.l.n.r. Wim Thijssen – Taste of Jazz, Ineke Berends, nicht van het echtpaar Kloosterboer, Arjan Stam – Taste of Jazz, Ingrid van Bergenhenegouwen -Stichting Wesselings- van Breemen, Anita van Lochem en John Vos – Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen. 17 oktober in Bibliotheek Deventer

Tijd om samen te vieren
Het was een ongekende en substantiële schenking. Om dit te vieren heeft het bestuur besloten een eerste schenking te doen, buiten de reguliere aanvragen om. Aan Taste of Jazz Deventer en De Muziekkoepel Nering Bögel in het Worpplantsoen. Op zondag 17 oktober 2021 zijn twee cheques ter waarde van € 5.000 uitgereikt bij de aanvang van Taste of Jazz in de bibliotheek aan de Stromarkt. Door het bestuur samen met Ineke Berends, nicht van het echtpaar Kloosterboer. Een eenmalige schenking.

Foto

Hun liefde voor muziek
Jan en Hermien waren echte jazzliefhebbers dus bezochten ze ook regelmatig de jazzoptredens in de Fermerie aan het Muggeplein. En ook het North Sea Jazzfestival in Den Haag stond op hun lijstje. Hier in Deventer gingen ze ook regelmatig naar muziekoptredens buiten zoals de Muziekkoepel Nering Bögel in het Worpplantsoen.

Nicht Ineke Berends, executeur testamentair, kwam regelmatig op bezoek bij haar oom en tante. “Jan en Hermien kenden elkaar van school. Hij was na de oorlog in Deventer bij zijn grootouders komen wonen na het verlies van zijn ouders. Hermien groeide op in de Nieuwstraat. Haar vader had daar een kruidenierswinkel. Zij gingen op zeker moment samen dansen bij de Leeuwenkuil. In 1965 zijn ze getrouwd en in Eefde gaan wonen omdat het moeilijk was om in die tijd een huis te vinden in Deventer. Daarna volgde een verhuizing naar de Platvoet in Deventer en na Jans pensionering betrokken ze een flat met zicht op de IJssel.”

(Uit: De Stentor 21-10-2021)