Cultuur Talentprijs Deventer

Sinds 2021 zijn we in de gemeente een nieuwe Cultuur Talentprijs Deventer rijker. De prijs is de opvolger van de Deventer Aanmoedigingsprijs. Deze tweejaarlijkse stimuleringsprijs, ingesteld in 1985 door de toenmalige Culturele Raad, is in een geheel nieuwe jas gestoken. De Deventer Cultuur Club (DCC) was in 2017 en 2019 de hoofdsponsor. Het werd tijd voor samen optrekken dus hebben wij ons aangesloten met nog drie andere lokale cultuurfondsen. We kunnen meer betekenen voor de talentontwikkeling in onze stad. Heerlijk, weer een stapje verder in de groei en bloei van het culturele klimaat.

Cultuur Talentprijs Deventer
De vijf fondsen in Cultuurstad Deventer zijn:

  • Deventer Cultuurclub
  • Jeannette Hollaarfonds,
  • Stichting Erven Witteveen
  • Stichting Rudolf H. Schmidtfonds
  • Stichting Wesselings-Van Breemen

Voor wie?
Voor veelbelovend professioneel talent. Wij geven ze graag een extra steuntje in de rug om voor verdere ontwikkeling. De prijs bestaat uit een bedrag van € 4.000. De Cultuur Talentprijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een persoon, groep van personen of een organisatie, afkomstig uit de gemeente Deventer. Kunstcircuit Deventer organiseert, ondersteunt de fondsen en stelt de adviescommissie samen die in het eerste kwartaal van elk tweede jaar beslist over de nominaties en de winnaar.